Buy Now
Buy Now

ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

สุขภาพแบบองค์รวมคือการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งประกอบไปด้วย สุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม จิตวิญญาณ และจิตปัญญา การสร้างสมดุลให้กับองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ จะทำให้คนเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนวัยทำงานที่ทำงานหนักและมองหาการพักผ่อนอย่างสุขใจ หรือผู้สูงวัยที่มองหาการใช้ชีวิตเกษียณอย่างมีความสุขล้วนแล้วแต่ต้องเริ่มดูแลตัวเองและใส่ใจสุขภาพแบบองค์รวม

ร่างกาย

ร่างกายคือส่วนกายภาพของสุขภาพแบบองค์รวม เรามีความสุขเวลาที่เราเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ และมีการทำงานของร่างกายที่เป็นปกติ ไม่มีความเจ็บป่วย หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการดูแลร่างกายให้ดี คุณอาจเริ่มด้วยวิธีง่ายๆ เช่น
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และไม่รับประทานของหวานหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากเกินไป
 • ดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ
 • ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • การนอนหลับอย่างเพียงพอ

จิตใจ

การดูแลสุขภาพจิตมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการดูแลสุขภาพกาย เพราะสุขภาพจิตที่ไม่ดี จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวม เราสามารถจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลได้โดย
 • นั่งสมาธิเป็นประจำ เพื่อให้จิตใจสงบและสามารถโฟกัสกับสิ่งสำคัญในชีวิต
 • เขียนบันทึกประจำวันเพื่อให้รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตัวเอง
 • จดบันทึกเรื่องราวดีๆ ในแต่ละวัน (Gratitude Journal)
 • ออกกำลังกายเพื่อให้สมองหลั่งสารเอ็นโดรฟินที่ทำให้จิตใจผ่อนคลาย

สังคม

สังคมคือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มนุษย์ทุกคนต้องการอยู่ในสังคมที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครอบครัว หรือชุมชนที่ตนเองอยู่ วิธีส่งเสริมสุขภาพองค์รวมทางสังคมได้แก่
 • การใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เพื่อน และคนที่เรารักให้มากขึ้น
 • มีส่วนร่วมกับสังคมหรือชุมชนที่ตนเองอยู่ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมอาสาสมัคร หรือกิจกรรมพัฒนาชุมชน
 • เป็นตัวของตัวเองและจริงใจกับคนรอบข้างของเรา

จิตวิญญาณ

การฝึกจิตวิญญาณจะช่วยให้เราเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของตัวเอง ทำให้เราเข้าใจความจริงของชีวิต เข้าใจธรรมชาติและสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา การทำความเข้าใจความจริงเหล่านี้ สามารถทำได้โดย
 • การสวดภาวนาตามหลักศาสนา
 • ใช้เวลากับธรรมชาติ
 • ฝึกสมาธิ
 • ฝึกโยคะ

จิตปัญญา

จิตปัญญาหมายถึงการเปิดกว้างต่อความคิดและประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง
 • เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มความท้าทายให้กับสมอง
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสมอง เช่น ปลา ธัญพืช ถั่ว
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สุขภาพแบบองค์รวมเริ่มต้นที่การนอน

จะเห็นได้ว่าการนอนหลับเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมทั้ง 5 ของคุณให้แข็งแรงขึ้นได้ “เมนเต้” จึงอยากมาแบ่งปันเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนอนหลับ

เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณนอนหลับ?

การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ ถือเป็นพื้นฐานหนึ่งของการมีสุขภาพที่ดี เวลาที่หลับสนิทในระหว่างเวลา 23.00 – 01.00 จะเป็นเวลาที่ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตในเด็ก และในวัยผู้ใหญ่จะเปลี่ยนหน้าที่มาช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ทำให้แก่ช้าลง เพิ่มกล้ามเนื้อ และลดการสะสมของไขมัน ทำให้มีสุขภาพดี ดังนั้น คุณภาพการนอนหลับที่ดี จึงเป็นสิ่งสำคัญ

รู้จักวงจรการนอนหลับ

การนอนหลับถูกควบคุมด้วยกลไกสองระบบ คือ Circadian Rhythm และ Sleep Pressure

Circadian Rhythm (จังหวะวงจรเซอคาเดียน) คือ วงจรของการทำงานและกระบวนการต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต มีหน้าที่ควบคุมการนอนหลับ ซึ่งเป็นไปตามรอบเวลากลางวันและกลางคืน (24 ชั่วโมง)

Sleep Pressure คือแรงกดดันให้เราง่วงนอน ซึ่งก็แปรผันตรงกับเวลาที่ตื่นนอน ยิ่งตื่นนานเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีแรงกดดันให้ง่วงมากยิ่งขึ้น จาก Adenosine ที่อยู่ในสมอง ทุกๆ นาทีที่คุณตื่น Adenosine จะถูกสร้างและสะสมในสมองมากขึ้น ยิ่งสะสมมากขึ้น คุณจะง่วงนอนมากขึ้น เมื่อ Adenosine สะสมมากถึงจุดหนึ่ง (เวลาตื่น 12-16 ชม.) ก็จะทำให้เกิดความง่วงมากขึ้น เมื่อคุณหลับ Adenosine ก็จะถูกกำจัดออกไป โดยพบว่าใช้เวลาประมาณ 8 ชม. จึงจะกำจัด adenosine ออกได้หมด

อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการลด Sleep pressure นี้ ก็คือคาเฟอีน

วงจรการนอนหลับแบ่งออกเป็นสองช่วงได้แก่ NREM (non-rapid eye movement sleep) และวงจรที่สองเรียกว่า REM (rapid eye movement sleep) วงจร NREM เป็นแบ่งเป็น 3 ระยะ ซึ่งในระยะที่หนึ่งร่างกายและสมองจะช้าลง ในขณะที่อุณหภูมิของร่างกายจะลดลง กล้ามเนื้อผ่อนคลายและการหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจและสมองจะช้าลงอีกพร้อมๆ กับการหยุดกรอกตาในระยะที่สอง ส่วนระยะที่สามเป็นช่วงที่หลับลึก ร่างกายจะอยู่ในภาวะพักผ่อนมากที่สุด เกิดการกระตุ้นร่างกาย และภูมิคุ้มกันสำคัญต่างๆ การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ส่วนวงจร REM เป็นวงจรการหลับที่สมองของเราจะทำงานใกล้เคียงกับตอนที่เราตื่น ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะฝันมากกว่าการนอนหลับช่วงอื่นๆ การนอนหลับในช่วยนี้จะช่วยเรื่องการความทรงจำ การเรียนรู้และการสร้างจินตนาการ การนอนหลับจะเริ่มจากวงจร NREM ก่อนแล้วจึงเกิดวงจร REM สลับกันไป

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณควรมองหาตัวเลือกที่คุณสามารถพึ่งพาได้เมื่อคิดถึงการนอนหลับที่มีคุณภาพ

สำหรับคนที่นอนหลับยาก...

ทุกคนล้วนมีคืนที่กระสับกระส่ายนอนไม่หลับ ซึ่งการนอนไม่หลับอาจไม่ใช่โรคเสมอไป แต่เป็นอาการที่บ่งบอกว่าร่างกายของคุณอาจมีปัญหาอะไรบางอย่าง ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้
เสียงนาฬิกาปลุก: ขัดจังหวะในช่วงการนอนหลับของคุณ โดยเฉพาะนาฬิกาปลุกที่เสียงดังและน่ารำคาญเพราะอาจทำให้เกิดความเครียดฉับพลันได้
แอลกอฮอล์: หลายคนคิดว่าการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้หลับได้ดีขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วแอลกอฮอล์มีฤทธิ์กดประสาทและรบกวนวงจรการนอนหลับโดยธรรมชาติ
คาเฟอีน: หากรับในช่วงหลัง 14.00 น. หรือ 6 ชั่วโมงก่อนเข้านอน อาจรบกวนและลดความอยากในการนอนหลับได้
การเดินทางบ่อย: การเปลี่ยนเขตเวลา (Timezone)
แสงสว่าง: การได้รับแสงในตอนกลางคืนโดยเฉพาะแสงสีฟ้าจากจออิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อ Circadian Rhythm โดยตรงและกดการหลั่งเมลาโทนินตามธรรมชาติ
การกรน: รบกวนการนอนหลับลึกยามค่ำคืน ทำให้คุณรู้สึกเหมือนนอนไม่เต็มอิ่ม
การหยุดหายใจขณะหลับ: ทำให้การนอนหลับไม่มีประสิทธิภาพและส่งผลถึงปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงอื่นด้วย
อารมณ์: ความวิตกกังวล โรคซึมเศร้า และความเครียดล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการนอนไม่หลับยามค่ำคืนของคุณ

แล้วคุณจะทำอย่างไรให้คุณภาพการนอนดีขึ้น?

รับแสงแดดให้เพียงพอในตอนเช้าอย่างน้อย 30 นาที
นอนงีบในเวลากลางวัน ไม่ควรเกิน 30 นาที
ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน หรืออาหารมื้อหนักอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนนอน
หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนนอน
เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวัน
ห้องนอนมีอุณหภูมิที่เหมาะสม
ผ่อนคลาย ไม่วิตกกังวลก่อนนอน
ใช้ห้องนอนเพื่อนอนเท่านั้น
หากนอนไม่หลับภายใน 30 นาที ให้อ่านหนังสือหรือฟังเพลงเบาๆ หรือ
ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติช่วยให้ผ่อนคลาย เช่น “เมนเต้” ซึ่งมีส่วนผสมจากธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ให้ “เมนเต้” ช่วยดูแลคุณยามค่ำคืน

“เมนเต้” สเปรย์ที่ช่วยให้คุณผ่อนคลาย สำหรับพ่นในช่องปากและลำคอเพื่อคุณภาพการนอนหลับที่ดีในยามค่ำคืนของคุณ

“เมนเต้” คือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพการนอนหลับ ด้วยการค้นคว้าวิจัยจากพืชสมุนไพรที่ประกอบด้วยสารสกัดจากโสมอินเดีย สารสกัดจากคาโมมายล์ และน้ำมันหอมระเหยนานาชนิดโดยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สารเคมี และน้ำตาล จึงไม่เกิดสารเคมีตกค้างในร่างกายและปลอดภัย 100%

“เมนเต้” พร้อมมอบความผ่อนคลายยามค่ำคืนเพื่อให้คุณพักผ่อนอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ ต่างจากการใช้ยานอนหลับ ไม่เพียงแค่ช่วยผ่อนคลาย ยังช่วยช่วยปรับสมดุลในร่างกาย บํารุงและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

“เมนเต้” มีส่วนผสมของเปปเปอร์มินต์ช่วยลดแบคทีเรียมีกลิ่นปากที่สดชื่น ใช้งานง่ายเพียงแค่ฉีดพ่นเข้าปาก พกพาสะดวกด้วยขนาดกระทัดรัด

เพื่อการนอนหลับที่มีคุณภาพ จากการบําบัดด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจให้สมดุลและสมบูรณ์

NATURAL SOOTHING AND REFRESHING MOUTH SPRAY
REST YOUR MIND | RELAX YOUR BODY | RELEASE YOUR SOUL

สเปรย์พ่นปาก ช่วยผ่อนคลายและหลับสบาย

ปลดปล่อยคุณจากความเครียด หลับอย่างมีคุณภาพ พร้อมเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดชื่น

สู่...จุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ทุกวัน

พักผ่อนอย่างมีคุณภาพและเสริมสร้างสุขภาพองค์รวมของคุณได้เลยวันนี้

Copyright 2024 © MENTE - All rights reserved.